https://www.instagram.com/evaswedenmark/

torsdag 12 mars 2009

En tunnsliten pocket jag ofta återvänder till

Ibland känner jag att floden av nya böcker dränker mig. Jag hinner inte med. På bloggen kan man ju tipsa om äldre oumbärliga böcker. Då vill jag berätta om en liten tunnsliten pocket jag ofta återvänder till. Det är Över vattnet går jag, Skiss till en poetik av den danska författaren Pia Tafdrup. Poetik är konsten att tänka om poesi. I Över vattnet går jag formulerar Pia Tafdrup personligt och djupsinnigt sin syn på diktkonstens villkor och möjligheter i vår tid.
"Att skriva dikter är för mig en process som lyfter och öppnar, ger mig en känsla av att gå över vattnet. Och dikten kan kanske med sina grepp få den läsande att sväva ett ögonblick."

När jag skriver och det vid vissa tillfällen går bra – då svävar jag. En lycklig känsla.
Jag svävar när jag läser Pia Tafdrups Poetik. Hennes poetik använder jag i min prosa också. Prosetik?

Inga kommentarer: