https://www.instagram.com/evaswedenmark/

måndag 3 januari 2011

Av med de mörkblå skygglapparna Bildt och satsa på viktiga vänskapliga Vietnam

Vi vill så gärna genomföra ett liknande projekt som det jag drog igång i Indien i Vietnam. Där barnboksförfattare från vårt land möter barnboksförfattare där och vi talar om våra arbetsvillkor. Om skapandets kraft och möjlighet. Vad som är likt och vad som är olikt i våra båda länder. Vi hade tänkt ett kvinnoprojekt eftersom författarscenen i Vietnam domineras av män i styrande poster. Det kändes lovande när vi var där i höstas för att undersöka möjligheterna.
Men nu känner jag mig pessimistisk med en utrikesminister som verkar drivas av sin ungdoms hat mot FNL-gruperna och oss Vietnamaktiivister så till den milda grad att han inte förstår vilket viktigt, vänskapligt och väsentligt land Vietnam är. Nej tvärtom, med hela sin tyngd sätter han sig på anslagen till Vietnam och det senaste är att han ska stänga ambassaden i Hanoi, ett av det mest politiskt och ekonomiskt korkade förslag han haft. Finns det inga på den sk marknaden som är intresserade av handelsutbyte med ett viktigt land som kan säga till honom att ta av sig sina mörkblå skygglappar?

Jag tänker i alla fall inte ge upp hoppet. Projektet i Indien gav de medverkande författarna så många kontakter och upplevelser som vi aldrig  kunnat få annars. Det var ett viktigt och stimulerande projekt och jag tror det skule kunna vara än viktigare i Vietnam, inte minst ur en demokratiaspekt.
Men dessa pengar....
Nu ska vi träffas nästa vecka, Eva B min medresenär och jag, och smida planer.

Inga kommentarer: